Boottaavan (Live) USB-tikun tekeminen

 

Käynnistetään komentokehoite järjestelmänvalvojana ja kirjoitetaan isolla DISKPART, voidaan tätä ajaa suoraa myös seuraava kansiossa Windows\system32\sen jälken annetaan seuraavat komennot list disk tämä antaa listan joka sisältää tietokoneesta olevista kiintolevyistä ja muista massamuisteista, valitaan oikea USB tikunsitten kirjoitetaan komennoksi select disk 1 (yksi voi tietysti vaihdella, siihen pitää korvata omaasi) ja annetaan komennot clean mikä alustaa usb tikun. Sitten luodaan ensisijainen osio komennolla create partition primary, ja aktivoidaan osio komenolla active. sen jälkeen pitää alustaa USB tikun komennolla  format fs=fat32 quick tämä komento tekee usb tikun FAT 32 Formaatiksi sitten lopuksi aktivoidaan USB tikun komennolla assign. Tässä vaiheessa tämä tikku on valmis, pitää vaan siirtä asennusmedian tikulla.