Linux

Peruskomentorivikomennot:

cd vaihtaa oletushakemistoa

cd siirrytään käyttäjän kotihakemistoon

cd /etc siirrytään /etc hakemistoon

cd .. siirrytään yksi hakemisto ylöspäin. Huomaa välilyönti

cd / siirrytään päähakemistoon

chmod

Muuttaa tiedoston tai hakemiston käyttöoikeuksia. Vain  pääkäyttäjä tai tiedoston omistaja voi muuttaa oikeuksia.

chmod ­

komentoa voi käyttää kahdella tavalla. Käyttöoikeudet  annetaan joko lukuna tai kirjamina.

ls
ls näyttää oletushakemiston sisällön ls /etc näyttää /etc ­hakemiston sisällön

ls ­l näyttää hakemiston sisällön pitkässä muodossa

lshw
Listaa tietoa laitteistosta.

Lsusb Listaa tietoa USB­liitäntään liitetyistä laitteista.

man

Näyttää opastuksen, eli ns manuaalisivun, jostakin ohjelmasta tai  komennosta.

man cp

näyttää manuaalisivun cp ­komennosta. Manuaalisivut on jaettu ryhmiin. Ryhmiä on kahdeksan tai  nykyisin usein yhdeksän. Samasta komennosta voi olla sivu  useassa ryhmässä. Siksi käyttäjä voi määritellä, mistä ryhmästä hän  haluaa sivu.

man 1 cp

näyttää cp ­komennon manuaalisivun ryhmästä 1. Jos ryhmän numeroa ei määritellä man­komento näyttää ensin  löytämänsä sivun. Manuaalisivun alussa kerrotaan aina, mistä ryhmästä sivu on. Valitsimella ­k voidaan etsiä manuaalisivuja, joissa on viitattu  johonkin aiheeseen. man -k iptables listaa manuaalisivut, joissa puhutaan iptables:iin.

mkdir

tekee uuden hakemiston more Näyttää tekstitiedoston sisällön sivu kerrallaan. mv siirtää tiedoston (tai muuttaa tiedoston nimeä)

nice
Muuttaa prosessin prioriteettia. Käytetään ohjelman käynnistyksessä. Ei muuta jo käynnissä olevan prosessin  prioriteettia. Tavallinen käyttäjä voi vain pienentää prioriteettia.

passwd

Muuttaa käyttäjän salasanaa. Pääkäyttäjä voi muuttaa kaikkien  salasanoja. Muut käyttäjät voivat muuttaa vain omaa salasanaansa

ps

Näyttää käynnissä olevat ohjelmat (prosessit)

ps -aux

näyttää kaikki prosessit. Pelkka ps näyttää vain käyttäjän  käynnistämät prosessit.

renice

Pienentää käynnissä olevan prosessin prioriteettia.

rmdir

poistaa tyhjän hakemiston

rm

Poistaa tiedostoja.

rm *.txt

poistaa kaikki tiedostot, joiden nimi loppuu .txt

rm­ komennolla voi poistaa myös hakemistoja ­r valitsimen avulla.
rm -r tekstit/* poistaa tekstit ­hakemistosta kaiken.
rm -r tekstit poistaa tekstit­hakemiston sisältöineen.

rm -r / poistaa kaikki tiedostot järjestelmästä,  jos sen antaa pääkäyttäjä!!!!

sort Tulostaa rivit aakkosjärjestyksessä.
su

Vaihdetaan tilapäisesti käyttäjätunnusta.

tail

Näyttää tekstitiedoston viimeiset kymmenen riviä

tar (tape archive )

Yhdistää useita tiedostoja yhdeksi arkistointi­tiedostoksi.  Tarkoitettu alunperin nauhavarmistuksia varten.

tar­ komennolla on useita valitsimia. Ensimmäisenä valitsimena on  aina toiminto. Toimintoja voi olla mm: t listaa arkiston sisältämät tiedostot c luo uusi arkisto x lue arkistosta tiedostoja r lisää olemassa olevaan arkistoon

sudo

annetaan ennen komentoa, niin komento suoritetaan root-oikeuksilla

esim. sudo apt-get install apache2

ls –

näyttää  kansion sisältö (windowsissa – dir)

ls -l  –

antaa enemmän tietoja tiedostoista (atributteja, omistaja, koko, jne.)

ls –help (kaksi väliviiva help) antaa ohjeet komennolle ls

pwd – näyttää missä kansiossa nyt ollaan

cd – change directory

cp – copy

mv – move

rm – remove poista tiedoston

rmdir – poista tyhjän kansion

rm -rf  ”kansionnimi” – poista kansion joka sisältää tiedostoja (ei pysty palauttamaan)

cat “filename” – tiedoston sisältö rudulle

cat “filename” -less  – tiedoston sisältö rudulle, niin että pystyy nuolilla helposti rullamaan…

cat “filename” | grep “sana”  – antaa rudulle vain ne rivet jossa on sana “sana”

cat “filename” | grep -i “sana”  – antaa rudulle vain ne rivet jossa on sana “sana”

-i (ignore) etsi myös sanoja joissa on erikokoisia kirjaimia esim. ”SaNa”

ps – käynestettyjen prosessien luettelo

ps  aux – kaikkien prosessien luettelo

ps aux | grep ”prosessi” – näyttää prosessi ”prosessi”

ps aux | less   – näyttää prosessit ruutu kerralla

pstree     –  näyttää prosessien puurakenne

kill “prosessin numero”  – lopettaa prosessin

killall “prosessin nimi” lopettaa kaikki prosessin

touch ”filename” – luo tiedosto

echo teksti – tulosta rudulle teksi

echo >file teksti – tulosta/tallenta teksti tiedostoon file

find -name ”nimi” – etsi nimeä ”nimi” olevia tiedostoja ja kansioita

find -name ni*  – etsi kaikki ni- alkavia tiedostoja ja kansioita

apt-get ”asennettava demoni” – asentaa ”asennettava demoni”

hostname -I  – antaa ip osoite

clear – clear screen

free -m    näyttää paljonko on vapaa muistia

free -h    näyttää paljonko on vapaa muistia

Firewall:

sudo ufw enable                –  palomuuri päälle

sudo ufw allow 80/tcp       –  avataan portti 80

sudo ufw allow 22/tcp        –  avataan portti 22

sudo apt-get purge openssh-server           – poista ssh

Esimerkkejä:

gunzip -dc tiedosto.tar.gz | tar xvvof – tai tar –xzf tiedosto.tar.gz purkaa pakatun tiedoston, joka sisältää useita tar­ohjelmalla  yhdistettyjä tiedostoja.
.tar.gz tai .tgz tiedoston nimen lopussa tarkoittaa, että  tiedosto on ensin tar ­ohjelmalla yhdistetty ja sen jälkeen  gzip:llä pakattu.
gunzip -dc tiedosto.tar.gz | tvf listaa pakkauksen sisältämien tiedostojen nimet.

tar cf paketti /etc kopioi kaikki /etc hakemiston tiedostot ja alihakemistot  tiedostoineen  paketti­nimiseen arkistotiedostoon.

tar czf paketti.tar.gz /etc kuten edellinen, mutta pakkaa arkiston.

tar c /etc tallettaa arkiston oletusnauha­asemalle.

tar cMf /dev/fd0 /etc tallettaa arkiston ensimmäisessä levykeasemassa olevalle

levykkeelle. Jos yksi levyke ei riitä, pyytää uusia levykkeitä

tar czMf /dev/fd0 /etc kuten edellinen, mutta pakkaa arkiston

tar tf arkisto listaa arkiston tiedostot

tar xf arkisto palauttaa tiedostot arkistosta

tar xMzf /dev/fd0 palauttaa usealle levykkeelle talletetun pakatun arkiston  tiedostot

Tero Karvinen Learn Free software with me

UNIX:n perusteet Juhani Merilinna 42

 

Linkit:

Linux emulatoori verkossa:

Komentorivikomennot: https://www.linux.fi/wiki/Komentorivikomennot

JS/Linux – Pour s´entrainer: http://bellard.org/jslinux/

sqlzoo.net – SQL sivusto