Termit ja lyhenteet

IT Informaatioteknologia
ITIL Information Technology Infrastructure Library
CI Configuration Item, konfiguraatioyksikön rakenne osa
SLA Service Level Agreement, palvelutasosopimus
ITSM IT Service Management, IT-palvelunhallinta
PHP Hypertext Preprocessor, ohjelmointikieli
LDAP Lightweight Directory Access Protocol, hakemistopalvelu
ASP Active Server Pages, palvelinpuolen ohjelmointimenetelmä
JavaScript Pääasiassa Web-ympäristössä käytettävä komentosarjakieli
Perl Proseduraalinen skriptimäinen ohjelmointikieli